parkeringspris.dk

PARKERING I FREDERIKSHAVN

I Frederikshavn er parkering primært gratis, dog med undtagelser. Overfor Læsøfærgen ligger Hotel Jutlandia, her er en sikker P-plads med automatisk kameralæsning og relativ lav pris.


Som noget helt nyt, skal autocampere og campingvigne betale for at parkere på den populære Palmestrand lige nord for Frederikshavn by. 


Pas på: Der er enkelte steder i Frederikshavn, hvor parkering styres af en privat parkeringsoperatør, bl.a. parkeringso,rådet ved Læsøfærgen. Tjek derfor altid skiltningen, der hvor du parkerer.

PARKPARK - Danmarks bedste P-app

AUTOCAMPER
PARKERING

PALME-
STRANDEN

Sådan bruger du kortet rigtigt: Hvis du zoomer ind på kortet herover, kan du se hvor mange parkeringspladser, der er på de forskellige veje, eventuelle ristriktioner, samt klikke på de enkelte parkeringspladser for at læse mere.