parkeringspris.dk

Andre nyttige parkeringslinks...

Vi har samlet en lille liste med nyttige links i alfabetisk orden:

Apcoa

Parkeringsoperatør 

Borger.dk: om parkering

Staten

https://www.borger.dk/transport-trafik-rejser/Biler-og-koerekort/Biler/Parkering

City Parkeringsservice

Parkeringsoperatør og parkeringskontrol

EasyPark

Betalingsapp til parkering

https://easypark.dk

Europark

Parkeringskontrol

FDM's liste over parkeringsregler

FDM er en organisation for bilejere

https://fdm.dk/alt-om-biler/love-regler/parkering

Københavns Kommune Parkering

Kommunens P-kontrol

https://parkering.kk.dk/#!/parking-fee

ParkinCPH

By & Havn's egen parkeringsplatform

https://parkincph.dk/

Parkeringsklageankenævnet

Uvildigt klagenævn. Parkeringsklagenævnet behandler ankesager over kontrolafgifter, udstedt den 1. juli 2018 eller senere, af private parkeringsselskaber.

https://www.parkeringsklagenaevnet.dk/

Parkering Nord

Kommunal P-kontrol

https://pnord.aalborg.dk/kontakt

ParkMan

Finsk betalingsapp til parkering

http://parkman.dk

PARKPARK

Dansk betalingsapp til parkering

ParkZone

Parkeringsoperatør og parkeringskontrol

https://parkzone.dk/

Q-Park

Parkeringsoperatør og parkeringskontrol

https://www.q-park.dk/da/

Parkering er et komplicerert økosystem med en række forskellige spillere. Her skal vi førsøge at give dig et overblik:


 • Parkeringspladsejer
  De fleste kommuner er ejere af de gader og veje, som vi alle sammen parkerer på, men en P-pladsejer kan også være en lufthavn, et hotel, et butikscenter, en boligforening eller en anden som ejer en parkeringsplads.
  Det er P-plads ejeren som fastsætter pris og betingelser for parkering.
  I visse tilfælde, fx for København, Frederiksberg og Århus, er kommunen både pladsejer, P-operatør og kontrolselskab. Aalborg Kommune ejer Parkering Nord, der er et aktieselskab, som udfører parkeringskontrol i en lang række kommuner landet over.

 • Parkeringsoperatør
  Parkeringsoperatøren er engageret af pladsejeren. P-operatøren holder pladsen ved lige, rengør den og sørger for generel sikkerhed. 

 • Kontrol
  Kontrolselskabet fører naturligvis kontrol. Det er også kontrolselskabet, som udskriver evt parkeringsafgifter/bøder.
  Har du fået en bøde, er det  kontrolselskabet du skal kontakte. Mange kontrolselskaber har endvidere eget incassoselskab, fordi der er flere penge i ubetalte bøder end i betalte.

 • ANPR (automatisk nummerpladelæsning)
  Automatisk læsning af nummerplader ved ind- og udkørsel bliver mere og mere almindeligt, fx i butikscentre og parkeringshuse. Men det ses også på P-pladser, hvor der typisk er én ind- og udkørsel.
  Når en plads har ANPR er kontrol med P-vagt overflødig, fordi alle biler der kører ind- og ud automatisk registreres , parkeringens varighed beregnes og prissættes. Derpå kan en parkeringsapp fakturere parkeringen uden at kunden skal gøre mere. Det er både nemt og bekvemt!
  Nummerplader læses af en ANPR-leverandør, som så digitalt sender besked om ind-/udkørsel til P-app'en.
  Sikkerheden er nu så stor, at det er 99.99% korrekte læsninger, der kommer ud af det.

 • Betalingsapp til parkering
  Betalingsapp formidler betaling fra forbruger til P-operatør. Betalingsapp'en fastsætter ikke priser eller udsteder bøder.
  Der er stor forskel på prisen, det koster at bruge de forskellige betalingsapps. Blandt de mest udbredte betalingsapps Easypark, ParkMan og PARKPARK er PARKPARK den suverænt billigste.

 • ParkeringsHub
  ParkeringsHub er et stykke software, som forbinder parkeringsoperatøren med kontrolselskabet og diverse parkeringsapps.
PARKPARK - Danmarks bedste P-app